Grupa Boryszew

LICZBA ZATRUDNIONYCH W GRUPIE BORYSZEW

A A A

Boryszew liczba zatrudnionych

POLITYKA HR

W Grupie Kapitałowej Boryszew obowiązują takie zasady zarządzania zasobami ludzkimi, które zapewniają pracownikom:

- poszanowanie praw człowieka i pracownika,
- poczucie bezpieczeństwa w miejscu pracy,
- możliwości rozwoju zawodowego i budowania ścieżki kariery,
- tworzenie zespołów samodzielnie realizujących wytyczone cele,
- możliwości zaangażowania w akcje na rzecz poprawy warunków pracy,
- możliwości realizacji własnych inicjatyw racjonalizatorskich i proefektywnościowch.

Pracownicy, kapitał ludzki jest taktowany jako najważniejszy z zasobów, jakim dysponuje Grupa. Kluczowym elementem polityki HR jest tworzenie warunków do wyzwalanie własnej, twórczej inicjatywy w oparciu o zasady filozofii kaizen, której podstawową regułą jest ciągłe zaangażowanie wszystkich pracowników w proces podnoszenia jakości firmy oraz wytwarzanych przez nią produktów.

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »