Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2020

Numer raportu Data raportu Temat raportu
12/2020 2020-05-26 Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, ze w dniu 26 maja 2020 roku podjął decyzję o utworzeniu w sprawozdaniu finansowym Spółki odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółkach Grupy Boryszew Automotive Plastics (Grupa BAP) oraz pożyczek udzielonych spółkom Grupy BAP w łącznej wysokości 181,8 mln złotych.
Powyższy odpis dotyczy transakcji wzajemnych w ramach Grupy Kapitałowej Boryszew, dlatego też nie będzie miał on wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2019 rok.
Dokonany odpis ma charakter księgowy i nie będzie miał wpływu na płynność finansową, wynik skonsolidowany (w tym EBITDA) oraz kapitały własne Grupy Kapitałowej Boryszew oraz na bieżącą działalność operacyjną Spółki oraz Grupy Kapitałowej Boryszew.
Zarząd Spółki wyjaśnia również, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego roczne sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew pozostają w toku wykonywania czynności rewizji finansowej ze strony audytora i tym samym nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie kwoty dokonanego odpisu. Ostateczna kwota odpisu wraz z wynikami finansowymi Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej za 2019 rok zostanie przekazana w ramach raportów rocznych, których publikacja została zaplanowana na dzień 28 maja 2020 roku.

 

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Podpisy:
Piotr Lisiecki – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »