Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2020

Numer raportu Data raportu Temat raportu
8/2020 2020-05-14 Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie oraz SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 14 maja 2020 roku podjął decyzję w sprawie połączenia Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką zależną SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku w/w spółki zależnej na Spółkę Boryszew S.A.
W ocenie Emitenta, w wyniku połączenia nastąpi dalsza poprawa efektywności zarządzania Grupą Kapitałową Boryszew poprzez uproszczenie struktury organizacyjnej.
O kolejnych istotnych etapach procesu połączenia Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.


Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Podpisy:
Piotr Lisiecki – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »