Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2020

Numer raportu Data raportu Temat raportu
6/2020 2020-04-02 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 rok, których termin publikacji został określony w raporcie bieżącym Spółki nr 1/2020, na dzień 8 kwietnia 2020 roku, zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 29 kwietnia 2020 roku.

 

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Podpisy:
Piotr Lisiecki – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »