Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2020

Numer raportu Data raportu Temat raportu
5/2020 2020-03-17 Informacja nt. wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Boryszew

Zarząd Boryszew S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 17 marca 2020 roku otrzymał od klientów Segmentu Motoryzacja (w tym Volkswagen Group AG oraz Grupa PSA) informacje o czasowym wstrzymaniu działalności większości ich zakładów produkcyjnych.
W związku z powyższym spółki Segmentu wstrzymywać będą dostawy produkowanych części do zakładów produkcyjnych tych odbiorców.
Segment Motoryzacja odpowiada za około 30% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Boryszew.
Produkcja w pozostałych segmentach produkcyjnych Grupy, w tym w Segmencie Metale nie została dotychczas ograniczona.
Emitent w chwili obecnej nie identyfikuje istotnych ograniczeń związanych z łańcuchem dostaw po stronie zaopatrzenia poszczególnych zakładów.
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego Emitent nie jest przy tym w stanie oszacować możliwych negatywnych skutków finansowych powyższej decyzji. O kolejnych zdarzeniach oraz uwarunkowaniach, istotnie wpływających na generowane wyniki finansowe, sytuację gospodarczą i płynnościową, Emitent będzie komunikować w trybie kolejnych raportów.

 

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Podpisy:
Piotr Lisiecki – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »