Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2020

Numer raportu Data raportu Temat raportu
4/2020 2020-03-13 Uzgodnienie istotnych wstępnych warunków udzielenia Spółce i jej podmiotom zależnym finansowania

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, niniejszym podaje do wiadomości publicznej informację poufną w sprawie uzgodnienia w dniu 12 marca 2020 roku przez Spółkę z konsorcjum, w skład którego wchodzą: HSBC France (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce oraz Santander Bank Polska S.A. („Organizatorzy Konsorcjum”) istotnych wstępnych warunków („Termsheet”) udzielenia Spółce i jej podmiotom zależnym („Grupa Kapitałowa”) finansowania w formie kredytu oraz zawarcia z Organizatorami Konsorcjum w dniu 12 marca 2020 roku umowy w sprawie zorganizowania (mandate letter) docelowego konsorcjum instytucji (w skład którego wchodzić będą również Organizatorzy Konsorcjum) które udzielą Spółce finansowania zgodnie z warunkami przewidzianym w Termsheet („Konsorcjum”).
Termsheet reguluje zasady udostępnienia spółkom Grupy Kapitałowej finansowania w postaci kredytu do kwoty ok. 1,7 miliarda złotych w okresie 3 lat od dnia zawarcia wiążącej umowy kredytu
z Konsorcjum („Kredyt”) z możliwością przedłużenia okresu finansowania do 5 lat.
Termsheet nie wywołuje zobowiązań finansowych dla Spółki. Skutkiem rozpoczętych negocjacji będzie zawarcie umowy Kredytu z Konsorcjum, zaś udostępnienie Kredytu Spółce będzie wymagało spełnienia warunków zawieszających, takich jak ustanowienie stosownych zabezpieczeń, standardowych w tego typu umowach kredytowych.
Termsheet przewiduje , że zapisy umowy Kredytu dotyczące zobowiązań Spółki, ewentualnych sankcji czy możliwości jej rozwiązania lub odstąpienia przez Konsorcjum, nie będą odbiegać od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Spółka zamierza wykorzystać udostępnione w ramach Kredytu środki pieniężne na: refinansowanie obecnego zadłużenia Grupy Kapitałowej oraz bieżące finansowanie Spółki i spółek z Grupy Kapitałowej.

 

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Podpisy:
Piotr Lisiecki – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »