Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
34/2019 2019-06-25 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku (dalej równie jako ZWZ), które stanowią załącznik do niniejszego raportu.

 

Jednocześnie w odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, Spółka informuje, iż sprawozdania finansowe i sprawozdanie z działalności Boryszew S.A. oraz Grupy Kapitałowej Boryszew w 2018 roku będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 6–8 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 25 kwietnia 2019 roku, natomiast sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 9 porządku obrad zostało przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 29 maja 2019 roku łącznie z projektami uchwał ZWZ Boryszew S.A.

 

Emitent informuje, iż w ramach obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.

 Załącznik do raportu.pdf

 

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Szczegółowa podstawa prawna § § 19 ust. 1 pkt 6 – 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

 

Podpisy:
Piotr Lisiecki – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »