Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
26/2019 2019-05-28 Przystąpienie do rozmów w sprawie sprzedaży aktywów

Zarząd Boryszew S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 28 maja 2019 roku Zarząd Emitenta, na podstawie zainteresowania zakomunikowanego doradcy finansowemu Emitenta przez potencjalnych inwestorów, oraz wydanej Emitentowi na tej podstawie rekomendacji doradcy finansowego, podjął decyzję o zamiarze uwzględnienia, w ramach przeglądu opcji strategicznych, scenariusza przewidującego ewentualne zbycie aktywów w sektorze przetwórstwa aluminium posiadanych przez Impexmetal S.A. oraz o przystąpieniu do rozmów w przedmiocie ustalenia warunków, zakresu oraz trybu przeprowadzenia potencjalnej transakcji.
Jednocześnie Emitent informuje, iż na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie podjęła żadnych wiążących decyzji lub ustaleń ani w zakresie zmiany strategii korporacyjnej, ani dotyczących potencjalnej transakcji, ani realizacji jakiejkolwiek innych opcji strategicznych i nie ma pewności czy takie decyzje zostaną podjęte w przyszłości. Niemniej jednak w ocenie Spółki okoliczność, iż Emitent podejmuje działania mające na celu ewentualne wdrożenie tego typu opcji strategicznych w sytuacji pojawienia się potencjalnego nabywcy, może stanowić dla inwestorów istotną informację niezależnie od wyniku prowadzonych rozmów i analiz oraz finalnego skutku potencjalnego procesu.

 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Podpisy:
Piotr Lisiecki – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »