Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
20/2019 2019-04-29 Rezygnacja Członka Zarządu Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2019 roku Pan Cezary Pyszkowski – Członek Zarządu Boryszew S.A. złożył z tym samym dniem rezygnację z pełnionej funkcji.
Rezygnacja została złożona w związku z powołaniem w dniu dzisiejszym Pana Cezarego Pyszkowskiego na Prezesa Zarządu spółki zależnej Boryszew Automotive Plastics Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.
Boryszew Automotive Plastics Sp. z o.o. sprawuje nadzór nad podmiotami wyspecjalizowanymi w produkcji części plastikowych dla sektora motoryzacyjnego, wykorzystywanych wewnątrz i na zewnątrz samochodów, w tym galwanizowanych i lakierowanych elementów z tworzyw sztucznych oraz form wtryskowych do ich produkcji.

 

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy:

Piotr Lisiecki – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »