Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
19/2019 2019-04-11 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok, którego termin publikacji został określony w raporcie bieżącym Spółki nr 10/2019, na dzień 16 kwietnia 2019 roku, zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 25 kwietnia 2019 roku.

 

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Podpisy:
Piotr Lisiecki – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »