Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
10/2019 2019-01-30 Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminarz publikacji raportów okresowych w 2019 roku.


I. Skonsolidowane raporty kwartalne wraz z kwartalną informacją finansową:
- za I kwartał 2018 roku – 22 maja 2019 roku;
- za III kwartał 2018 roku – 18 listopada 2019 roku;
II. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu – 16 kwietnia 2019 roku;
III. Skonsolidowany raport półroczny wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym za
I półrocze 2018 roku – 30 sierpnia 2019 roku;


Zarząd Spółki podjął decyzję, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku oraz za II kwartał 2019 roku.Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny przekazywane do publicznej wiadomości, będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową i półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.Szczegółowa podstawa prawna:
Zgodnie z par. 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy:
Piotr Lisiecki – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »