Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
90/2018 2018-12-21 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A. oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Spółka w dniach 17 – 21 grudnia 2018 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nabyła:


- w dniu 17 grudnia 2018 roku 40.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 4,72 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0167% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0167% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,
- w dniu 18 grudnia 2018 roku 40.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 4,66 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0167% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0167% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,
- w dniu 19 grudnia 2018 roku 40.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 4,63 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0167% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0167% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,
- w dniu 20 grudnia 2018 roku 40.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 4,65 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0167% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0167% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,
- w dniu 21 grudnia 2018 roku 40.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 4,63 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0167% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0167% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.

Zlecenia zostały przyjęte i wykonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie.

 

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Spółka posiada bezpośrednio 18.243.831 akcji własnych oraz pośrednio przez spółki zależne 15.516.169 akcji Boryszew S.A., stanowiących łącznie 14,0667% kapitału zakładowego i dających prawo do 33.760.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 14,0667% ogólnej liczby głosów.


W załączeniu Spółka przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcji zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 17 – 21 grudnia 2018 roku.

 Transakcje z dnia 17.12.2018.pdf

 Transakcje z dnia 18.12.2018.pdf

 Transakcje z dnia 19.12.2018.pdf

 Transakcje z dnia 20.12.2018.pdf

 Transakcje z dnia 21.12.2018.pdf

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

 

Podpisy:
Piotr Lisiecki – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »