Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
82/2018 2018-11-07 Zmiany osobowe w składzie organów Boryszew S.A.

Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 7 listopada 2018 roku Pan Piotr Szeliga, p.o. Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Spółki złożył z tym samym dniem rezygnację z pełnionej funkcji. Pan Piotr Szeliga nie podał powodów rezygnacji.

 

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 7 listopada 2018 roku, podjęła decyzję o powołaniu Pana Piotra Lisieckiego na Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Boryszew S.A.

 

W związku z ww. decyzją Rady Nadzorczej, w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Pana Piotra Lisieckiego rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dniem 7 listopada 2018 roku. Pan Piotr Lisiecki złożył rezygnację w związku z powołaniem na Prezesa Zarządu Boryszew S.A.

 

Poniżej Spółka przekazuje informacje na temat wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Piotra Lisieckiego.

 

Pan Piotr Lisiecki jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Fizyki i Astronomii. Był stypendystą Uniwersytetu w Leeds oraz ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Zarządzanie i Marketing.

Od lipca 2017 roku do nadal jest Prezesem Zarządu spółki Huta Bankowa Spółka z o.o.
Od czerwca 2016 roku do dnia 7 listopada 2018 roku był członkiem Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
Od czerwca 2013 do marca 2016 roku Pan Piotr Lisiecki pracował w Banku Ochrony Środowiska S.A. gdzie pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Departamencie Sprzedaży Korporacyjnej a następnie funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.
Od kwietnia 2012 do maja 2013 roku pełnił funkcję Dyrektora w Departamencie Klientów Korporacyjnych w DZ Bank S.A.
Od września 2010 do kwietnia 2012 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Departamencie Sieci Centrów Bankowości Korporacyjnej w Kredyt Bank S.A.
Od lipca 1995 do sierpnia 2010 roku pracował w BZ WBK S.A. (wcześniej WBK S.A.), gdzie przeszedł ścieżkę zawodową od Administratora Systemów IT, Kierownika zespołu, Dyrektora Oddziału do Dyrektora Centrum Bankowości Przedsiębiorstw.
W okresie od sierpnia 1999 do czerwca 2000 w ramach oddelegowania pracował w AIB Bank w Dublinie.

 

Pan Piotr Lisiecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpis:

Piotr Lisiecki - Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »