Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
77/2018 2018-10-15 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A. oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Spółka w dniach 8 – 12 października 2018 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nabyła:


- w dniu 8 października 2018 roku 60.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 5,15 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0250% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0250% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,
- w dniu 9 października 2018 roku 57.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 5,20 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0238% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0238% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,
- w dniu 10 października 2018 roku 51.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 5,22 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0213% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0213% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,
- w dniu 11 października 2018 roku 51.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 5,07 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0213% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0213% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,
- w dniu 12 października 2018 roku 51.111 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 5,14 złotych za 1 akcję w transakcjach stanowiących łącznie 0,0213% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0213% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.
Zlecenia zostały przyjęte i wykonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie.


W wyniku zawarcia powyższych transakcji Spółka posiada bezpośrednio 16.007.564 akcji własnych oraz pośrednio przez spółki zależne 15.516.169 akcji Boryszew S.A., stanowiących łącznie 13,1349% kapitału zakładowego i dających prawo do 31.523.733 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 13,1349% ogólnej liczby głosów.


W załączeniu Spółka przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcji zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 8 – 12 października 2018 roku.

 Transakcje z dnia 08.10.2018.pdf

 Transakcje z dnia 09.10.2018.pdf

 Transakcje z dnia 10.10.2018.pdf

 Transakcje z dnia 11.10.2018.pdf

 Transakcje z dnia 12.10.2018.pdf

 

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

 

Podpisy:
Piotr Szeliga – p.o. Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »