Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
75/2018 2018-10-01 Zawiadomienie o zmianie udziałów

Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku, od Pana Romana Krzysztofa Karkosika, iż w dniu 27 września 2018 roku spółka zależna Boryszew S.A. realizując skup akcji własnych nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych 60.000 sztuk akcji Boryszew S.A. (rozliczenie transakcji przypada na dzień 1 października 2018 roku).
Ponadto dnia 27 września 2018 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik nabył bezpośrednio na Giełdzie Papierów Wartościowych 70.853 sztuki akcji Boryszew S.A. (rozliczenie transakcji przypada na dzień 1 października 2018 roku).
Transakcje te spowodowały zmianę pośredniego udziału Pana Romana Krzysztofa Karkosika
w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 1% na Walnym Zgromadzeniu spółki Boryszew S.A.

 

Dnia 26 września 2018 roku, tj. przed zmianą udziału Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 2.655.547 sztuk akcji Boryszew SA, co stanowiło 1,1065% udziału w kapitale zakładowym, oraz pośrednio poprzez spółki zależne 154.021.622 sztuk akcji Boryszew SA, co stanowiło 64,1757% udziału w kapitale zakładowym.
Na dzień 26 września 2018 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 2.655.547 głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew SA, co stanowiło 1,1065% ogólnej liczby głosów i pośrednio poprzez spółki zależne 154.021.622 głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A., co stanowiło 64,1757% ogólnej liczby głosów:


- Alchemia S.A.: 3.200.000 szt. akcji, co stanowiło 1,333% udziału w kapitale zakładowym, 3.200.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 1,3333% ogólnej liczby głosów,
- Boryszew S.A.: 15.307.453 szt. akcji, co stanowiło 6,3781% udziału w kapitale zakładowym, 15.307.453 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 6,3781% ogólnej liczby głosów,
- Impexmetal S.A.: 13.346.169 szt. akcji, co stanowiło 5,5609% udziału w kapitale zakładowym, 13.346.169 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 5,5609% ogólnej liczby głosów,
- SPV Boryszew 3 Sp. z o.o.: 2.165.000 szt. akcji, co stanowiło 0,9021% udziału w kapitale zakładowym, 2.165.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 0,9021% ogólnej liczby głosów
- Polski Cynk Sp. z o.o.: 5.000 szt. akcji, co stanowiło 0,0021% udziału w kapitale zakładowym, 5.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 0,0021% ogólnej liczby głosów,
- RKK Investments Spółka z o.o.: 119.998.000 szt. akcji, co stanowi 49,9992% udziału w kapitale zakładowym, 119.998.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 49,9992% ogólnej liczby głosów.

 

Na dzień 30 września 2018 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiada bezpośrednio 2.687.398 sztuk akcji Boryszew SA, co stanowi 1,1197% udziału w kapitale zakładowym oraz pośrednio poprzez spółki zależne 154.144.622 sztuk akcji Boryszew SA, co stanowi 64,2269% udziału w kapitale zakładowym.
Na dzień 30 września 2018 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiada bezpośrednio 2.687.398 głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew SA, co stanowi 1,1197% ogólnej liczby głosów i pośrednio poprzez spółki zależne 154.144.622 głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew SA, co stanowi 64,2269% ogólnej liczby głosów:


- Alchemia S.A.: 3.200.000 szt. akcji, co stanowiło 1,333% udziału w kapitale zakładowym, 3.200.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 1,3333% ogólnej liczby głosów,
- Boryszew S.A.: 15.430.453 szt. akcji, co stanowiło 6,4294% udziału w kapitale zakładowym, 15.430.453 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 6,4294% ogólnej liczby głosów,
- Impexmetal S.A.: 13.346.169 szt. akcji, co stanowiło 5,5609% udziału w kapitale zakładowym, 13.346.169 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 5,5609% ogólnej liczby głosów,
- SPV Boryszew 3 Sp. z o.o.: 2.165.000 szt. akcji, co stanowiło 0,9021% udziału w kapitale zakładowym, 2.165.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 0,9021% ogólnej liczby głosów
- Polski Cynk Sp. z o.o.: 5.000 szt. akcji, co stanowiło 0,0021% udziału w kapitale zakładowym, 5.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 0,0021% ogólnej liczby głosów,
- RKK Investments Spółka z o.o.: 119.998.000 szt. akcji, co stanowi 49,9992% udziału w kapitale zakładowym, 119.998.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 49,9992% ogólnej liczby głosów.

 

Nie ma osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 lit. c Ustawy o ofercie, jak również nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Boryszew S.A. jak również nie istnieją instrumenty finansowe dotyczące akcji Boryszew SA, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie.


Podpisy:
Aleksander Baryś – Członek Zarządu
Paweł Tokłowicz – Prokurent
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »