Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
66/2018 2018-07-16 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A. oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Spółka w dniach 9 – 13 lipca 2018 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nabyła:


- w dniu 9 lipca 2018 roku 54.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,86 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0225% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0225% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,
- w dniu 10 lipca 2018 roku 54.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,80 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0225% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0225% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,
- w dniu 11 lipca 2018 roku 54.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,69 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0225% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0225% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,
- w dniu 12 lipca 2018 roku 54.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,68 złotych za 1 akcję w transakcjach stanowiących łącznie 0,0225% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0225% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.
- w dniu 13 lipca 2018 roku 54.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,60 złotych za 1 akcję w transakcjach stanowiących łącznie 0,0225% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0225% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.
Zlecenia zostały przyjęte i wykonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie.

 

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Spółka posiada bezpośrednio 13.689.434 akcji własnych oraz pośrednio przez spółki zależne 15.516.169 akcji Boryszew S.A., stanowiących łącznie 12,1690% kapitału zakładowego i dających prawo do 29.205.603 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 12,1690% ogólnej liczby głosów.

 

W załączeniu Spółka przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcji zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 9 – 13 lipca 2018 roku.

 Transakcje z dnia 09.07.2018.pdf

 Transakcje z dnia 10.07.2018.pdf

 Transakcje z dnia 11.07.2018.pdf

 Transakcje z dnia 12.07.2018.pdf

 Transakcje z dnia 13.07.2018.pdf

 

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

 

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

 

Podpisy:
Piotr Szeliga – p.o. Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »