Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
65/2018 2018-07-12 Zawiadomienie o zmianie udziałów

Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U z 2013 r. poz. 1382), od Pana Romana Krzysztofa Karkosika, iż w dniu 9 lipca 2018 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik powziął informację, iż spółka zależna Boryszew S.A., realizując skup akcji własnych, nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 54.000 sztuk akcji Boryszew SA. (rozliczenie transakcji przypada na dzień 11 lipca 2018 roku).
Transakcja ta spowodowała zmianę pośredniego udziału Pana Romana Krzysztofa Karkosika w ogólnej liczbie głosów powyżej 1% na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A.


Dnia 8 lipca 2018 roku, tj. przed zmianą udziału Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 2.098.649 sztuk akcji Boryszew SA, co stanowiło 0,8744% udziału w kapitale zakładowym oraz pośrednio poprzez spółki zależne 152.133.603 sztuki akcji Boryszew S.A., co stanowiło 63,3890% udziału w kapitale zakładowym.
Na dzień 8 lipca 2018 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 2.098.649 głosy na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A., co stanowiło 0,8744% ogólnej liczby głosów i pośrednio poprzez spółki zależne 152.133.603 głosy na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A., co stanowiło 63,3890% ogólnej liczby głosów :
- Alchemia S.A.: 3.200.000 szt. akcji, co stanowiło 1,3333% udziału w kapitale zakładowym, 3.200.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 1,3333% ogólnej liczby głosów,
- Boryszew S.A.: 13.419.434 szt. akcji, co stanowiło 5,5914% udziału w kapitale zakładowym, 13.419.434 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 5,5914% ogólnej liczby głosów,
- Impexmetal S.A.: 13.346.169 szt. akcji, co stanowiło 5,5609% udziału w kapitale zakładowym, 13.346.169 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 5,5609% ogólnej liczby głosów,
- SPV Boryszew 3 Sp. z o.o.: 2.165.000 szt. akcji, co stanowiło 0,9021% udziału w kapitale zakładowym, 2.165.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 0,9021% ogólnej liczby głosów,
- Polski Cynk Sp. z o.o.: 5.000 szt. akcji, co stanowiło 0,0021% udziału w kapitale zakładowym, 5.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 0,0021% ogólnej liczby głosów,
- RKK Investments spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie : 119.998.000 szt. akcji, co stanowiło 49,9992% udziału w kapitale zakładowym, 119.998.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 49,9992% ogólnej liczby głosów.

 

 

Na dzień 11 lipca 2018 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik jest posiadaczem bezpośrednio 2.056.006 sztuk akcji Boryszew S.A., co stanowi 0,8567% udziału w kapitale zakładowym oraz pośrednio poprzez spółki zależne 152.295.603 sztuk akcji Boryszew S.A., co stanowi 63,4565% udziału w kapitale zakładowym.
Na dzień 11 lipca 2018 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiada bezpośrednio 2.056.006 głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A., co stanowi 0,8566% ogólnej liczby głosów i pośrednio poprzez spółki zależne 152.295.603 głosy na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A., co stanowi 63,4565% ogólnej liczby głosów :
- Alchemia S.A.: 3.200.000 szt. akcji, co stanowi 1,3333% udziału w kapitale zakładowym, 3.200.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 1,3333% ogólnej liczby głosów,
- Boryszew S.A.: 13.581.434 szt. akcji, co stanowi 5,6589% udziału w kapitale zakładowym, 13.581.434 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 5,6589% ogólnej liczby głosów,
- Impexmetal S.A.: 13.346.169 szt. akcji, co stanowiło 5,5609% udziału w kapitale zakładowym, 13.346.169 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 5,5609% ogólnej liczby głosów,
- SPV Boryszew 3 Sp. z o.o.: 2.165.000 szt. akcji, co stanowi 0,9021% udziału w kapitale zakładowym, 2.165.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,9021% ogólnej liczby głosów,
- Polski Cynk Sp. z o.o.: 5.000 szt. akcji, co stanowi 0,0021% udziału w kapitale zakładowym, 5.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,0021% ogólnej liczby głosów,
- RKK Investments spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie: 119.998.000 szt. akcji, co stanowi 49,9992% udziału w kapitale zakładowym, 119.998.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 49,9992% ogólnej liczby głosów.

 

Nie ma osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 lit. c Ustawy o ofercie, jak również nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Boryszew S.A. jak również nie istnieją instrumenty finansowe dotyczące akcji Boryszew S.A.,
o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie.


Podpisy:
Piotr Szeliga – p.o. Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »