Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
59/2018 2018-06-18 Zawarcie przez spółkę zależną umowy dotyczącej nabycia akcji Boryszew S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2016 z 13 kwietnia 2016 roku dotyczącego umowy pomiędzy Sanko & Co., Ltd. (Sanko) oraz Impexmetal S.A. (Impexmetal) i Boryszew S.A. (Spółka, Emitent) przewidującej m.in. uprawnienie do nabycia akcji Emitenta przez Impexmetal od Sanko, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 18 czerwca 2018 roku w wykonaniu opisanego powyższej uprawnienia zawarta została pomiędzy Sanko a Impexmetal umowa sprzedaży akcji na mocy, której Impexmetal nabył od Sanko 1.356.169 akcji Spółki odpowiadających 0,565% kapitału zakładowego Emitenta za cenę 2,1 mln EUR, co stanowi równowartość ok 9 mln PLN.
Emitent jednocześnie informuje, iż zawarcie powyższej umowy wyczerpuje wszelkie zobowiązania stron wynikające z umowy o zawarciu, której Emitent informował w przywołanym raporcie bieżącym.


Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Podpisy:
Piotr Szeliga – p.o. Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »