Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
55/2018 2018-06-11 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A. oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Spółka w dniach 4 – 8 czerwca 2018 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nabyła:
- w dniu 4 czerwca 2018 roku 24.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 8,15 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0100% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,

- w dniu 5 czerwca 2018 roku 24.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 8,07 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0100% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,
- w dniu 6 czerwca 2018 roku 24.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,97 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0100% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,
- w dniu 7 czerwca 2018 roku 25.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,97 złotych za 1 akcję w transakcjach stanowiących łącznie 0,0104% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0104% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.
- w dniu 8 czerwca 2018 roku 25.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,94 złotych za 1 akcję w transakcjach stanowiących łącznie 0,0104% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0104% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.

Zlecenia zostały przyjęte i wykonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie.

 

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Spółka posiada bezpośrednio 12.723.831 akcji własnych oraz pośrednio przez spółki zależne 14.160.000 akcji Boryszew S.A., stanowiących łącznie 11,2016% kapitału zakładowego i dających prawo do 26.761.831 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 11,2016% ogólnej liczby głosów.

 

W załączeniu Spółka przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcji zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 4 – 8 czerwca 2018 roku.

 Transakcje z dnia 04 06 2018.pdf

 Transakcje z dnia 05 06 2018.pdf

 Transakcje z dnia 06 06 2018.pdf

 Transakcje z dnia 07 06 2018.pdf

 Transakcje z dnia 08 06 2018.pdf

 

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

 

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

 

Podpisy:
Piotr Szeliga – p.o. Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »