Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
46/2018 2018-04-20 Utworzenie rezerw na trwające postępowania kontrolne w spółkach zależnych

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 roku, nr 40/2018 z dnia 12 marca 2018 roku oraz raportu bieżącego nr 42/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 roku, Boryszew S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym zakończył wewnętrzną ocenę ryzyk związanych z toczącymi się kontrolnymi postępowaniami podatkowymi w spółkach zależnych Grupy Kapitałowej. W wyniku tej oceny postanowił objąć część tych ryzyk rezerwą na zobowiązania w kwocie (obejmującej potencjalnie należne odsetki) 65 mln zł oraz część jako zobowiązanie warunkowe w kwocie 38 mln zł.

Zarząd Spółki wyjaśnia również, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego roczne sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew pozostają w toku wykonywania czynności rewizji finansowej ze strony audytora i tym samym nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie kwoty zawiązanej rezerwy. Ostateczna kwota rezerwy wraz z wynikami finansowymi Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej za 2017 roku zostanie przekazana w ramach raportów rocznych, których publikacja została zaplanowana na dzień 26 kwietnia 2018 roku.

 

Podpisy:
Piotr Szeliga – p.o. Prezes Zarządu
Aleksander Baryś – Członek Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »