Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
41/2018 2018-03-23 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2017 rok, którego termin publikacji został określony w raporcie bieżącym Spółki nr 14/2018, na dzień 30 marca 2018 roku, zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 26 kwietnia 2018 roku.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
§ 103 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Podpisy:
Piotr Szeliga – p.o. Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »