Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
19/2018 2018-01-18 Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego potencjalnej możliwości sprzedaży spółki zależnej od Emitenta

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2018 w sprawie potencjalnej możliwości sprzedaży spółki zależnej, Zarząd Boryszew S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 18 stycznia 2018 r. Spółka podpisała z Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu (dalej: Inwestor) list intencyjny w sprawie nabycia przez Inwestora 100% akcji spółki Walcownia Metali Dziedzice S.A. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach (Spółka Zbywana).


Zgodnie z treścią podpisanego listu intencyjnego strony zobowiązały się dążyć do sprzedaży na rzecz Inwestora 100% akcji Spółki Zbywanej, natomiast Emitent będący jednym z trzech akcjonariuszy Spółki Zbywanej zobowiązał się podjąć działania skutkujące przystąpieniem pozostałych akcjonariuszy Spółki Zbywanej, tj. lmpexmetal S.A. (posiadający 71,30% akcji Spółki Zbywanej) oraz Hutmen S.A. (posiadający 26,78% akcji Spółki Zbywanej) do potencjalnej transakcji sprzedaży.


Przeniesienie prawa własności zakupu akcji nastąpi na podstawie odrębnej umowy sprzedaży po przeprowadzeniu badania due diligence, audytu technicznego oraz po uzyskaniu wszelkich zgód korporacyjnych koniecznych do zawarcia umowy ostatecznej. Zgodnie z otrzymaną przez Spółkę ofertą z dnia 15 stycznia 2018 roku, cena za 100% akcji Spółki Zbywanej proponowana przez Inwestora to ok. 160 mln zł.


Strony związane są postanowieniami listu intencyjnego do dnia 31 maja 2018 roku.


Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie podjęła żadnych wiążących decyzji lub ustaleń dotyczących ewentualnej transakcji.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Podpisy:
Jarosław Michniuk – Prezes Zarządu
Aleksander Barys – Członek Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »