Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
14/2018 2018-01-15 Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminarz publikacji raportów okresowych w 2018 roku.


I. Skonsolidowane raporty kwartalne wraz z kwartalną informacją finansową:
- za I kwartał 2018 roku – 14 maja 2018 roku;
- za III kwartał 2018 roku – 15 listopada 2018 roku;


II. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2017 rok zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 30 marca 2018 roku;


III. Skonsolidowany raport półroczny wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2018 roku – 30 sierpnia 2018 roku;

 

Zarząd Spółki podjął decyzję, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za
IV kwartał 2017 roku oraz za II kwartał 2018 roku.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny przekazywane do publicznej wiadomości, będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową i półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.


Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Podpisy:
Jarosław Michniuk – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »