Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
10/2018 2018-01-10 Informacja na temat analizy opcji strategicznych Emitenta

Zarząd Boryszew S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 10 stycznia 2018 roku Spółka powzięła informację od współpracującego z Emitentem doradcy finansowego o wyrażeniu przez potencjalnego inwestora wstępnego zainteresowania istotnymi aktywami Grupy Kapitałowej Emitenta z sektorów automotive oraz przetwórstwa aluminium.


W związku z powyższym Zarząd Emitenta podjął w tym samym dniu decyzję o zamiarze uwzględnienia, w ramach przeglądu opcji strategicznych, scenariusza przewidującego ewentualne zbycie aktywów w w/w sektorach oraz o przystąpieniu do wstępnych rozmów w przedmiocie ustalenia warunków, zakresu oraz trybu przeprowadzenia potencjalnej transakcji.


Jednocześnie Emitent informuje, iż na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie otrzymała oferty w tym przedmiocie, jak również nie podjęła żadnych wiążących decyzji lub ustaleń ani w zakresie zmiany strategii korporacyjnej, ani dotyczących potencjalnej transakcji, ani realizacji jakiejkolwiek innych opcji strategicznych i nie ma pewności czy takie decyzje zostaną podjęte w przyszłości. Niemniej jednak w ocenie Spółki okoliczność, iż Emitent podejmuje działania mające na celu ewentualne wdrożenie tego typu opcji strategicznych w sytuacji pojawienia się potencjalnego nabywcy, może stanowić dla inwestorów istotną informację niezależnie od wyniku prowadzonych rozmów i analiz oraz finalnego skutku potencjalnego procesu.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Podpisy:
Jarosław Michniuk – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »