Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2017

Numer raportu Data raportu Temat raportu
86/2017 2017-11-29 Zawiadomienie o zmianie udziałów

Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U z 2013 r. poz. 1382), od Pana Romana Krzysztofa Karkosika iż w dniu 27 listopada 2017 roku – na podstawie umowy aportowej zawartej dnia 24 listopada 2017 roku – na rachunek maklerski spółki Mineralis Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu została przeniesiona własność 10.000.000 szt. akcji Boryszew S.A. stanowiących 4,166% kapitału zakładowego i uprawniających do 10.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A., co stanowi 4,166% głosów.

Przeniesienie własności 10.000.000 szt. akcji spowodowało zmianę bezpośredniego udziału Pana Romana Krzysztofa Karkosika w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 1% na Walnym Zgromadzeniu spółki Boryszew S.A.
Przeniesienie własności akcji, w wyniku którego doszło do w/w zmian w ogólnej liczbie głosów nastąpiło w ramach Grupy Kapitałowej ponieważ Pan Roman Krzysztof Karkosik jest podmiotem dominującym wobec nabywcy akcji – spółki Mineralis Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu.

 

Dnia 26 listopada 2017 roku, tj. przed zmianą udziału Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 115.297.678 sztuk akcji Boryszew SA, co stanowiło 48,0406% udziału w kapitale zakładowym, oraz pośrednio poprzez spółki zależne 37.791.905 sztuk akcji Boryszew SA, co stanowiło 15,7466% udziału w kapitale zakładowym.

Na dzień 26 listopada 2017 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 115.297.678 głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew SA, co stanowiło 48,0406% ogólnej liczby głosów i pośrednio poprzez spółki zależne 37.791.905 głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A., co stanowiło 15,7466% ogólnej liczby głosów:
- Alchemia S.A.: 3.200.000 szt. akcji, co stanowiło 1,333% udziału w kapitale zakładowym, 3.200.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 1,3333% ogólnej liczby głosów,
- Boryszew S.A.: 10.556.905 szt. akcji, co stanowiło 4,3987% udziału w kapitale zakładowym, 10.556.905 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 4,3987% ogólnej liczby głosów,
- Impexmetal S.A.: 11.990.000 szt. akcji, co stanowiło 4,9958% udziału w kapitale zakładowym, 11.990.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 4.9958% ogólnej liczby głosów,
- SPV Boryszew 3 Sp. z o.o.: 2.165.000 szt. akcji, co stanowiło 0,902% udziału w kapitale zakładowym, 2.165.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 0,902% ogólnej liczby głosów
- Polski Cynk Sp. z o.o.: 5.000 szt. akcji, co stanowiło 0,002% udziału w kapitale zakładowym, 5.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 0,002% ogólnej liczby głosów,
- Mineralis Spółka z o.o.: 9.875.000 szt. akcji, co stanowi 4,1146% udziału w kapitale zakładowym, 9.875.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 4,1146% ogólnej liczby głosów.


Na dzień 28 listopada 2017 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiada bezpośrednio 105.286.097 sztuk akcji Boryszew SA, co stanowi 43,8692% udziału w kapitale zakładowym oraz pośrednio poprzez spółki zależne 47.814.905 sztuk akcji Boryszew SA, co stanowi 19,9229% udziału w kapitale zakładowym.
Na dzień 28 listopada 2017 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiada bezpośrednio 105.286.097 głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew SA, co stanowi 43,8692% ogólnej liczby głosów i pośrednio poprzez spółki zależne 47.814.905 głosy na walnym zgromadzeniu Boryszew SA, co stanowi 19,9229% ogólnej liczby głosów :
- Alchemia S.A.: 3.200.000 szt. akcji, co stanowi 1,3333% udziału w kapitale zakładowym, 3.200.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 1,3333% ogólnej liczby głosów,
- Boryszew S.A.: 10.579.905 szt. akcji, co stanowi 4,4082% udziału w kapitale zakładowym, 10.579.905 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 4,4082% ogólnej liczby głosów,
- Impexmetal S.A.: 11.990.000 szt. akcji, co stanowiło 4,9958% udziału w kapitale zakładowym, 11.990.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 4,9958% ogólnej liczby głosów,
- SPV Boryszew 3 Sp. z o.o.: 2.165.000 szt. akcji, co stanowi 0,902% udziału w kapitale zakładowym, 2.165.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,902% ogólnej liczby głosów,
- Polski Cynk Sp. z o.o.: 5.000 szt. akcji, co stanowi 0,002% udziału w kapitale zakładowym, 5.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,002% ogólnej liczby głosów,
- Mineralis Sp. z o.o.: 19.875.000 szt. akcji, co stanowi 8,2812% udziału w kapitale zakładowym, 19.875.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 8,2812% ogólnej liczby głosów.

 

Nie ma osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 lit. c Ustawy o ofercie, jak również nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Boryszew S.A. jak również nie istnieją instrumenty finansowe dotyczące akcji Boryszew SA, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie.

 

Podpisy:

Aleksander Baryś - Członek Zarządu

Paweł Tokłowicz - Prokurent

 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »