Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2017

Numer raportu Data raportu Temat raportu
41/2017 2017-08-23 Informacja nt. potencjalnej transakcji dotyczącej sprzedaży spółek zależnych prowadzących działalność w segmencie handlowym

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 23 sierpnia 2017 roku Impexmetal
S.A. – jednostka zależna od Boryszew S.A. podpisała z potencjalnym inwestorem, tj. podmiotem
należącym do grupy kapitałowej jednego z chińskich liderów sektora maszynowego działających na
globalnych rynkach (Kupujący) List Intencyjny dotyczący sprzedaży posiadanych przez Impexmetal
S.A. udziałów w spółce FŁT Polska Spółka z o.o. (FŁT Polska), stanowiących 98,35% kapitału
zakładowego/ogólnej liczny głosów FŁT Polska (Udziały).


FŁT Polska oraz jej zagraniczne spółki zależne (Grupa Łożyskowa), tj. FLT France SAS (Francja),
FLT Bearings Ltd. (Wielka Brytania), FLT Wälzlager GmbH (Niemcy), FLT & Metals s.r.l. (Włochy),
FLT (Wuxi) Trading Co. Ltd., (Chiny), są istotnym dostawcą łożysk dla znanych światowych
producentów samochodów i maszyn rolniczych. Przychody Grupy Łożyskowej w roku obrotowym
2016 osiągnęły ok. 300 mln zł, natomiast wynik z działalności operacyjnej przekroczył 20 mln zł.


Intencją stron jest uzgodnienie szczegółowych warunków (w tym cenowych) przeprowadzenia
potencjalnej transakcji zbycia Udziałów na rzecz Kupującego w oparciu m.in. o rezultaty weryfikacji
sytuacji prawnej oraz finansowej FŁT Polska. Zamierzeniem stron jest zawarcie wstępnej umowy
sprzedaży udziałów w możliwie krótkim terminie, natomiast zawarcie ostatecznej umowy powinno
nastąpić po otrzymaniu wszelkich wymaganych zezwoleń, w tym zgód chińskich organów
administracyjnych.

 

Podpisy:
Jarosław Michniuk – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »