Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2017

Numer raportu Data raportu Temat raportu
5/2017 2017-01-19 Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminarz

publikacji raportów okresowych w 2017 roku.

 

I. Skonsolidowane raporty kwartalne wraz z kwartalną informacją finansową:

 

- za I kwartał 2017 roku – 15 maja 2017 roku;

 

- za III kwartał 2017 roku – 14 listopada 2017 roku;

 

II. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2016 rok zostaną przekazane do publicznej

wiadomości w dniu – 29 marca 2017 roku;

III. Skonsolidowany raport półroczny wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym za

 

I półrocze 2017 roku – 30 sierpnia 2017 roku;

 

Zarząd Spółki podjął decyzję, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za

IV kwartał 2016 roku oraz za II kwartał 2017 roku.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany

raport półroczny przekazywane do publicznej wiadomości, będą zawierały odpowiednio kwartalną

informację finansową i półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

 

Zgodnie z § 83 ust. 1 i 3, § 101 ust. 2 oraz § 103 ust. 1 Rozporządzenia

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Podpisy:

Jarosław Michniuk – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »