Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2016

Numer raportu Data raportu Temat raportu
54/2016 2016-09-09 Informacja o transakcji na instrumentach dłużnych Spółki

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 9 września

2016 roku Spółka otrzymała od Eastside – Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu

blisko związanego z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Boryszew S.A., powiadomienie

sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR w związku z nabyciem przez ww. podmiot

blisko związany w dniu 8 września 2016 roku obligacji wyemitowanych przez Emitenta.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby

pełniące obowiązki zarządcze.

Podpisy:

Piotr Szeliga – Prezes Zarządu

Otwórz

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »