Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2016

Numer raportu Data raportu Temat raportu
52/2016 2016-09-06 Rozszerzenie składu Zarządu Boryszew S.A.

Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki, mając na uwadze stawiane przed Spółką wyzwania, na posiedzeniu w dniu 6 września 2016 roku podjęła decyzję o rozszerzeniu składu Zarządu od dnia 1 pażdziernika 2016 roku i powołała z tym dniem Pana Jarosława Michniuka na stanowisko Prezesa Zarządu Boryszew S.A. – Dyrektora Generalnego oraz Pana Aleksandra Barysia na stanowisko Członka Zarządu - Dyrektora Finansowego.
Jednocześnie Rada Nadzorcza powierzyła dotychczasowemu Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Szelidze od dnia 1 października 2016 roku pełnienie obowiązków Członka Zarządu, Dyrektora ds. Segmentu Metali.

Życiorysy nowo powołanych członków Zarządu Spółki


Pan Jarosław Michniuk ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale Mechanicznym ze specjalizacją Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych, uzyskując tytuł magistra inżyniera. W latach 1982-1984, pracował jako Inżynier ds. Procesu w Polskich Nagraniach; Od roku 1985 do 1989, pracownik naukowy i technolog w Instytucie Technologii Elektronowych w Warszawie; w okresie 1988-1989, Główny Technolog Zakładów Elektronicznych Układów Specjalizowanych w Toruniu.
W latach 1990 doradca techniczno-handlowy reprezentujący firmę Plaskon z grupy Rohm and Haas w Europie Środkowo-Wschodniej. W 1991 rozpoczęcie 20-sto letniej współpracy z BASF; ścieżka kariery od pozycji przedstawiciela handlowego, menedżera produktu, a następnie Dyrektora i Członka Zarządu BASF Polska odpowiedzialnego za sprzedaż tworzyw sztucznych BASF i Basell w Polsce. W latach 2001-2004, BASF, stanowisko Regionalnego Dyrektora Sprzedaży tworzyw styrenowych w Europie Środkowo-Wschodniej; 2004-2008, BASF, stanowisko Dyrektora Marketingu w Europie (Niemcy), następnie: p.o. Group Vice President w Ameryce Północnej (Meksyk); 2008-2011, BASF, stanowisko Senior Vice President ds. tworzyw styrenowych w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Od lipca 2011 do sierpnia 2016 roku Prezes Zarządu Selena FM SA, jednostki dominującej w Grupie Selena, globalnego producenta chemii budowlanej z siedzibą we Wrocławiu.
Pan Jarosław Michniuk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Boryszew S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.
Pan Jarosław Michniuk nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Pan Aleksander Baryś ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie (kierunek: Finanse i Bankowość) uzyskując tytuł magistra ekonomii, studiował także na Uniwersytecie Mannheim (Niemcy). Od 2008 roku posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst), jest członkiem CFA Society Poland.
W latach 2003-2008 pracował w spółkach Grupy Kapitałowej PKN ORLEN (Kontroler Finansowy w Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz Zastępca Dyrektora ds. Unipetrol w PKN ORLEN S.A.).
W latach 2009 – 2016 związany z Grupą CIECH, na stanowiskach: Szefa Pionu Finansowo-Księgowego w CIECH S.A. (2009-2014), prezesa zarządów spółek wchodzących w skład Grupy CIECH Soda Deutschland (2014-2016), Dyrektora Biura Zarządzania Grupą w CIECH S.A. (2016), oraz członka rad nadzorczych spółek Grupy CIECH.
Pan Aleksander Baryś był także Członkiem Rady Nadzorczej Magellan S.A. (2013-2016) oraz jest Członkiem Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. (od 2015).
Pan Aleksander Baryś nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Boryszew S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.
Pan Aleksander Baryś nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Podstawa prawna:
Zgodnie
z art. 5 ust 1 pkt 21 i 22 RO

Podpis:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »