Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2016

Numer raportu Data raportu Temat raportu
43/2016 2016-06-20 Informacja osoby zobowiązanej

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 20 czerwca 2016 roku Spółka otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, od Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A., będącego jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej Alchemia S.A, iż spółka Alchemia S.A. dokonała na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. transakcji nabycia akcji Boryszew S.A:

Data zawarcia Data rozliczenia Liczba nabytych Średnia cena Rodzaj
transakcji transakcji akcji za 1 akcję transakcji
13-06-2016 13-06-2016 2.000.000 5,00 zł transakcja pakietowa

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »