Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2016

Numer raportu Data raportu Temat raportu
26/2016 2016-05-06 Zawiadomienie o zmianie udziałów

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U z 2013 r. poz. 1382 tj.), od Pana Romana Krzysztofa Karkosika o nabyciu w dniu 28 kwietnia 2016 roku w transakcjach pakietowych 1.545.000 sztuk akcji spółki Boryszew S.A. (rozliczenie transakcji nastąpiło 4 maja 2016 roku). Nabycie akcji spowodowało zmianę pośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 1% na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A.
Przed dniem transakcji 27 kwietnia 2016 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 128.960.179 sztuk akcji Boryszew S.A co stanowiło 53,733% udziału w kapitale zakładowym spółki i pośrednio poprzez spółki zależne 16.775.000 sztuk akcji Boryszew S.A, co stanowiło 6,989% udziału w kapitale zakładowym spółki. Przed dniem transakcji Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 126.082.471 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 52,53% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A. i pośrednio poprzez spółki zależne 16.680.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 6,95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A.
Na dzień 4 maja 2016 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 128.927.195 sztuk akcji spółki Boryszew S.A. stanowiących 53,719% udziału w kapitale zakładowym oraz pośrednio poprzez spółki zależne 16.865.000 sztuk akcji spółki Boryszew S.A. stanowiących 7,027% udziału w kapitale zakładowym. Na dzień 4 maja 2016 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 126.689.275 głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew SA, co stanowiło 52,787% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A. i pośrednio poprzez spółki zależne 16.865.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 7,027% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »