Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2016

Numer raportu Data raportu Temat raportu
4/2016 2016-01-27 Ustanowienie zastawów na aktywach spółki zależnej

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) informuje, że w 26 stycznia 2016 roku Spółka zależna Boryszew Oberflächentechnik Deutschland GmbH (BOD) podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (Bank) umowy zastawu celem zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu zawartych w dniu 29 października 2015 roku umowy kredytów terminowych do kwoty 20.338.000,00 EUR oraz umowy kredytu odnawialnego do kwoty 1.500.000,00 EUR.
Przedmiotem umów są:
1. Zastaw finansowy na polskich rachunkach bankowych BOD związanych z przyznanym kredytem do najwyższej kwoty 32.757.000 EUR.
2. Zastaw rejestrowy na polskich rachunkach bankowych BOD związanych z przyznanym kredytem do najwyższej kwoty 32.757.000 EUR.
3. Zastaw na niemieckich rachunkach bankowych BOD związanych z przyznanym kredytem do najwyższej kwoty 23.021.800 EUR.
4. Zastaw na udziałach BOD przysługujących Spółce zależnej Boryszew Kunststofftechnik Deutschland GmbH do najwyższej kwoty 23.021.800 EUR.

Środki pozyskane z kredytu będą przeznaczone na odbudowę i rozbudowę zakładu produkcji dekoracyjnych podzespołów galwanizowanych/chromowanych z tworzyw sztucznych na pierwsze wyposażenie dla producentów samochodów (OEM) w Prenzlau.
Nie ma powiązań pomiędzy Boryszew S.A. i jego osobami zarządzającymi a Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie i jego osobami zarządzającymi.
Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości – wartość zastawu, przekracza równowartość kwoty 1 mln EUR.

Podstawa prawna:
Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »