Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2015

Numer raportu Data raportu Temat raportu
137/2015 2015-11-23 Podsumowanie wyników wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji HUTMEN S.A.

Zarząd BORYSZEW S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego
nr 121/2015 z dnia 2 października 2015 roku zawiadamia, że w dniu 23 listopada 2015 roku otrzymał od Domu Maklerskiego PKO BP informację, że w wyniku ogłoszonego w dniu 2 października 205 roku, przez BORYSZEW S.A. oraz spółki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej BORYSZEW S.A., tj. spółkę SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółkę Impex - Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółkę Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółkę SPV Impexmetal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działające wspólnie Wzywający), wezwania na sprzedaż akcji spółki HUTMEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie złożone zostały 3 zapisy na łączną liczbę 420.903 akcje po 5,00 zł za 1 akcję (cena z wezwania).

W dniu 25.11.2015 roku nastąpi transakcja nabycia akcji na GPW. W związku z tym nabywający akcje: SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie złoży w dniu 24.11.2015 roku dyspozycję nabycia w/w akcji.

Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439)


Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »