Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2015

Numer raportu Data raportu Temat raportu
124/2015 2015-10-06 Informacja osoby zobowiązanej

Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 6 października 2015 roku Spółka otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, od członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A., będącego jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej Alchemia S.A., o nabyciu przez Alchemia S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Boryszew S.A.:
Data zawarcia Liczba nabytych Średnia cena Tryb zawarcia transakcji
transakcji akcji za 1 akcję
02-10-2015 400.000 5.00 zł transakcja pakietowa;
05-10-2015 400.000 5.00 zł transakcja pakietowa;

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Podstawa prawna:

Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie- – informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »