Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2015

Numer raportu Data raportu Temat raportu
115/2015 2015-09-30 Nabycie obligacji przez jednostki zależne

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 30 września 2015 roku, dwie spółki zależne od Boryszew S.A. nabyły w ramach Programu emisji obligacji imiennych Boryszewa S.A.:
 1 (słownie: jedną) obligację imienną o wartości nominalnej 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych. Łączna wartość nominalna emitowanych w tej serii obligacji wynosi 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych.
 3 (słownie: trzy) obligacje imienne o wartości nominalnej 500.000,00 EUR (słownie: pięćset tysięcy euro) każda. Łączna wartość nominalna emitowanych w tej serii obligacji wynosi 1.500.000,00 EUR (słownie: jeden milion pięćset tysięcy euro).
Oprocentowanie ww. obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych.
Termin wykupu obligacji – 30 czerwca 2017roku.
Przedmiotowe obligacje imienne zastępują obligacje, których termin wykupu upłynął w dniu 30 września 2015 roku. Nabycie obligacji nastąpiło w celu lokowania wolnych środków finansowych w jednostkach zależnych.

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 2 pkt Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu

 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »