Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2015

Numer raportu Data raportu Temat raportu
100/2015 2015-08-17 Ustanowienie hipoteki

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała informację od spółki zależnej Boryszew Kunststofftechnik Deutschland GmbH z siedzibą
w Gardelegen („BKD”) o ustanowieniu hipoteki na nieruchomościach BKD.
Zastaw został ustanowiony na rzecz DNB Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie do najwyższej sumy zabezpieczenia 6.000.000,00 EUR, celem zabezpieczenia wierzytelności Banku
z tytułu umowy kredytu pomostowego w wysokości 4.000.000,00 EUR oraz kredytu narzędziowego.
Nie ma powiązań pomiędzy Boryszew S.A., BKD i jego osobami zarządzającymi a DNB Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i jego osobami zarządzającymi.
Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości – wartość zastawu, przekracza równowartość kwoty 1 mln euro.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 RO

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »