Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2015

Numer raportu Data raportu Temat raportu
98/2015 2015-07-14 Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną

Zarząd Boryszew S.A. zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od spółki pośrednio zależnej – Polski Cynk Sp. z o.o., iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A. oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Polski Cynk Sp. z o.o. nabyła w dniu 14 lipca 2015 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A 5.000 sztuk akcji Boryszew S.A.
o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie jednostkowej 5,65 zł /szt.
Powyższe akcje dają łącznie 5.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowią 0,002% kapitału zakładowego Spółki.
W wyniku zawarcia powyższej transakcji Spółka Boryszew S.A. posiada bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki zależne 13.700.000 sztuk akcji własnych, stanowiących 5,71% kapitału zakładowego i dających prawo do 13.700.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »