Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2015

Numer raportu Data raportu Temat raportu
95/2015 2015-06-30 Ustanowienie zastawów na aktywach Spółki

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) informuje, że w dniu 29 czerwca 2015 roku Spółka podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (Bank) umowy zastawu celem zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu umowy kredytu terminowego z dnia 15 czerwca 2015 roku, w wysokości 10.000.000,00 EUR.
Przedmiotem umów jest zastaw finansowy i rejestrowy na rachunkach bankowych Spółki związanych z przyznanym kredytem do łącznej kwoty 15.000.000 EUR.
Nie ma powiązań pomiędzy Boryszew S.A. i jego osobami zarządzającymi a Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie i jego osobami zarządzającymi.
Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości – wartość aktywów, będących przedmiotem zastawu, przekracza równowartość kwoty 1 mln euro.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 RO

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu

 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »