Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2015

Numer raportu Data raportu Temat raportu
62/2015 2015-04-15 Informacja osoby zobowiązanej

Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 15 kwietnia 2015 roku Spółka otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, od Członka Zarządu Boryszew S.A., będącego jednocześnie Członkiem Zarządu SPV Boryszew 3 Sp. z o.o., iż spółka zależna SPV Boryszew 3 Sp. z o.o., działając w granicach upoważnienia udzielonego Spółce Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A. oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, dokonała na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. następujących transakcji nabycia akcji Boryszew S.A:

Data zawarcia Liczba nabytych Średnia cena Tryb zawarcia transakcji
transakcji akcji za 1 akcję
09-04-2015 45.000 6,03 zł rynek regulowany, sesja zwykła;
10-04-2015 50.000 6,02 zł rynek regulowany, sesja zwykła;
13-04-2015 55.000 5,91 zł rynek regulowany, sesja zwykła;
14-04-2015 50.000 5,74 zł rynek regulowany, sesja zwykła;
15-04-2015 50.000 6,02 zł rynek regulowany, sesja zwykła;

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »