Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2015

Numer raportu Data raportu Temat raportu
53/2015 2015-04-08 Zawiadomienie o zmianie udziałów

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U z 2013 r. poz. 1382 tj.), od Pana Romana Krzysztofa Karkosika o nabyciu od podmiotu zależnego w dniu 31 marca 2015 roku 6.695.000 sztuk akcji Boryszew SA. Nabycie akcji spowodowało zmianę bezpośredniego udziału Pana Romana Krzysztofa Karkosika w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 1% na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A. oraz spowodowało bezpośrednie przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A.
Przed dniem transakcji 30 marca 2015 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 120.780.873 sztuk akcji Boryszew S.A., co stanowiło 50,325% udziału w kapitale zakładowym spółki i pośrednio poprzez spółki zależne 24.295.000 sztuk akcji Boryszew S.A., co stanowiło 10,1229% udziału w kapitale zakładowym spółki. Przed dniem transakcji 30 marca 2015 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 116.303.364 głosy na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 48,459% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A. i pośrednio poprzez spółki zależne 24.295.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 10,1229% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A.
Ponadto dnia 1 kwietnia 2015 roku spółka zależna od Pana Romana Krzysztofa Karkosika zbyła 5.000.000 sztuk akcji Boryszew S.A. Zbycie akcji spowodowało zmniejszenie pośredniego udziału Pana Romana Krzysztofa Karkosika w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 1% na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A.
Przed dniem transakcji 31 marca 2015 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 127.495.846 sztuk akcji Boryszew S.A., co stanowiło 53,123% udziału w kapitale zakładowym spółki i pośrednio poprzez spółki zależne 17.600.000 sztuk akcji Boryszew S.A., co stanowiło 7,333% udziału w kapitale zakładowym spółki. Przed dniem transakcji Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 123.006.106 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 51,252% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A. i pośrednio poprzez spółki zależne 17.600.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 7,333% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A.

Na dzień 2 kwietnia 2015 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 125.211.358 sztuk akcji spółki Boryszew S.A., stanowiących 52,171% udziału w kapitale zakładowym oraz pośrednio poprzez spółki zależne 12.600.000 sztuk akcji spółki Boryszew S.A., stanowiących 5,25% udziału w kapitale zakładowym.
Na dzień 2 kwietnia 2015 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 122.126.326 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 50,8859% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A. i pośrednio poprzez spółki zależne 12.600.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 5,25% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A.


Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu

 

 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »