Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2015

Numer raportu Data raportu Temat raportu
46/2015 2015-03-27 Przekroczenie progu 5% na WZ Boryszew SA

Zarząd Boryszew S.A. informuje, że że w dniu 25 marca 2015 roku spółka zależna SPV Boryszew 3 Sp. z o.o., nabyła w transakcjach pakietowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. łącznie 881.686 sztuk akcji Boryszew S.A. Transakcje te spowodowały przekroczenie przez Grupę Kapitałową Boryszew progu 5% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew S.A.
Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji Boryszew S.A. posiadała:
 bezpośrednio 5.100.000 akcji własnych, uprawniających do 5.100.000 głosów na WZ, co stanowiło 2,13% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew S.A.,
 pośrednio poprzez spółkę zależne Impexmetal S.A. 6.000.000 akcje Boryszew S.A., uprawniające do 6.000.000 głosów na WZ, co stanowi 2,50% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew S.A.
 pośrednio poprzez spółkę zależną SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. 525.000 akcji Boryszew S.A., uprawniających do 525.000 głosów na WZ, co stanowiło 0,22% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew S.A.
Łącznie Boryszew S.A. posiadała bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki zależne Impexmetal S.A.
i SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. 11.625.000 akcji Boryszew S.A., uprawniających do 11.625.000 głosów na WZ, co stanowiło 4,84% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew S.A.
Na dzień rozliczenia wyżej wymienionej transakcji Boryszew S.A. posiadała:
 bezpośrednio 5.100.000 akcji własnych, uprawniających do 5.100.000 głosów na WZ, co stanowiło 2,13% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew S.A.,
 pośrednio poprzez spółkę zależne Impexmetal S.A. 6.000.000 akcje Boryszew S.A., uprawniające do 6.000.000 głosów na WZ, co stanowi 2,50% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew S.A.
 pośrednio poprzez spółkę zależną SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. 1.406.686 akcji Boryszew S.A., uprawniających do 1.406.686 głosów na WZ, co stanowiło 0,59% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew S.A.
Łącznie Boryszew S.A. posiadał bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki zależne Impexmetal S.A.
i SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. 12.506.686 akcje Boryszew S.A., uprawniające do 12.506.686 głosów na WZ, co stanowi 5,21% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew S.A.

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »