Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2015

Numer raportu Data raportu Temat raportu
41/2015 2015-03-21 Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2014 rok

Zarząd Boryszew S.A. informuje, że w dniu 20 marca 2015 roku podjął uchwałę w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Boryszew S.A. wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za 2014 rok w wysokości 10 (dziesięć) groszy na jedną akcję.
Ostateczna decyzja dotycząca podziału zysku netto Spółki zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. zatwierdzające sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 rok.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133).

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »