Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2015

Numer raportu Data raportu Temat raportu
18/2015 2015-01-22 Skup akcji Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew S.A. ("Spółka") zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od spółki zależnej SPV Boryszew 3 Sp. z o.o., iż Powszechna Kasa Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Domu Maklerskiego PKO BP SA z siedzibą w Warszawie („DM PKO BP”), wykonując postanowienia Umowy pośrednictwa w skupie akcji Spółki Boryszew S.A. w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży z dnia 19 stycznia 2015 roku ("Umowa"), działając w imieniu i na rachunek własny, nabył w dniu 21 stycznia 2015 roku 63.000 sztuk akcji Boryszew S.A., o wartości nominalnej 1,00 złotych każda.
Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich odsprzedaży SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. w związku
z realizowanym programem nabywania akcji własnych, przyjętego Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A.
Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 5,48 złotych za jedną akcję. Powyższe akcje dają 63.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,03% udziału w kapitale zakładowym Spółki.
Po odkupieniu akcji od DM PKO BP (z uwzględnieniem poprzednio nabytych akcji, w ramach realizowanego programu nabywania akcji własnych) Spółka Boryszew S.A. będzie posiadała bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki zależne łącznie 11.688.000 sztuk akcji własnych, stanowiących 4,87% kapitału zakładowego i dających prawo 11.688.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew SA.
Spółka poda w osobnym raporcie bieżącym informację dotyczącą nabycia przez SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. od DM PKO BP w transakcji pakietowej, akcji Boryszew S.A., zgodnie z Umową.


Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »