Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2015

Numer raportu Data raportu Temat raportu
14/2015 2015-01-16 Nabycia akcji własnych Boryszew S.A.

Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A. oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nabyła w dniu 16 stycznia 2015 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 54.000 sztuk akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie jednostkowej 5,77 zł /szt.
Powyższe akcje dają 54.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowią 0,02% kapitału zakładowego Spółki.
W wyniku zawarcia powyższej transakcji Spółka Boryszew S.A. posiada bezpośrednio 5.083.000 oraz pośrednio przez spółki zależne 6.484.129 akcji własnych stanowiących razem 4,82% kapitału zakładowego i dających prawo do 11.567.129 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,82% ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »