Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2015

Numer raportu Data raportu Temat raportu
3/2015 2015-01-05 Nabycie akcji własnych Boryszew SA

Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A. oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nabyła w dniu 5 stycznia 2015 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 29.000 sztuk akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie jednostkowej 5,75 zł /szt.
Powyższe akcje dają 29.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowią 0,012% kapitału zakładowego Spółki.
W wyniku zawarcia powyższej transakcji Spółka Boryszew S.A. posiada bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki zależne 11.237.129 sztuk akcji własnych, stanowiących 4,68% kapitału zakładowego i dających prawo do 11.237.129 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »