Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
91/2014 2014-12-31 Nabycie obligacji przez jednostkę pośrednio zależną

Boryszew Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 31 grudnia 2014 roku, spółka pośrednio zależna od Boryszew S.A. nabyła 15 obligacji imiennych serii E, o wartości nominalnej 1.000.000 złotych każda, w ramach Programu emisji obligacji imiennych Boryszewa S.A.
Obligacje zostały nabyte po Cenie Emisyjnej za łączną kwotę 15.000.000 złotych.
Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych.
Termin wykupu 15 obligacji imiennych serii E nastąpi w dniu 31 grudnia 2015 roku.
Przedmiotowe obligacje imienne zastępują obligacje, których termin wykupu upłynął w dniu 31 grudnia 2014 roku.
Nabycie obligacji nastąpiło w celu lokowania wolnych środków finansowych jednostki pośrednio zależnej.
Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 2 pkt Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Podpisy:
Miłosz Wiśniewski – Wiceprezes Zarządu
Paweł Tokłowicz – Prokurent
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »