Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
87/2014 2014-12-29 Zawiadomienie o zmianie udziałów

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 grudnia 2014 do Spółki wpłynęło zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U z 2013 r. poz. 1382 tj.), od Pana Romana Krzysztofa Karkosika o zbyciu w dniu 19 grudnia 2014 roku w transakcjach pakietowych 2.145.000 sztuk akcji Boryszew SA. Zbycie akcji spowodowało zmianę udziału Pana Romana Krzysztofa Karkosika w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A.
Przed dniem transakcji 18 grudnia 2014 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 118.560.570 sztuk akcji Boryszew S.A., co stanowiło 49,40% udziału w kapitale zakładowym spółki i pośrednio poprzez spółki zależne 26.669.000 sztuk akcji Boryszew S.A., co stanowiło 11,112% udziału w kapitale zakładowym spółki. Przed dniem transakcji 18 grudnia 2014 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 116.090.912 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 48,37% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A. i pośrednio poprzez spółki zależne 26.669.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 11,112% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A.
Na dzień 19 grudnia 2014 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 117.540.570 sztuk akcji spółki Boryszew S.A., stanowiących 48,97% udziału w kapitale zakładowym oraz pośrednio poprzez spółki zależne 26.699.000 sztuk akcji spółki Boryszew S.A., stanowiących 11,112% udziału w kapitale zakładowym.
Na dzień 19 grudnia 2014 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 115.065.570 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 47,943% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A. i pośrednio poprzez spółki zależne 26.669.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 11,112% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A.


Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu


 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »