Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
82/2014 2014-12-02 Jednolity tekst Statutu Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu
1 grudnia 2014 roku podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone Uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku, wpisane w dniu 27 października 2014 roku w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sygnatura akt: WA XII NS-REJ.KRS/060893/14/955.
Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 2b Rozporządzenia
Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Tekst_jednolity_Statutu_Boryszew_S.A.

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »