Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
76/2014 2014-11-17 Zawiadomienie o zmianie udziałów

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 17 listopada 2014 do Spółki wpłynęło zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U z 2013 r. poz. 1382 tj.), od Pana Romana Krzysztofa Karkosika, iż w wyniku zarejestrowania w dniu 27 października 2014 roku przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału Boryszew S.A. Pan Roman Krzysztof Karkosik objął bezpośrednio 5.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda, natomiast spółka od niego zależna Alchemia S.A. objęła 15.000.000 sztuk akcji zwykłych, na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 złoty każda.
W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego zmienił się bezpośredni oraz pośredni, poprzez spółki zależne udział Pana Romana Krzysztofa Karkosika w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.
Przed dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego – 26 października 2014 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 112.935.950 sztuk akcji Boryszew S.A., co stanowiło 51,334% udziału w kapitale zakładowym spółki i pośrednio poprzez spółki zależne 11.300.000 sztuk akcji Boryszew S.A., co stanowiło 5,13% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki zależne akcje uprawniały do 124.235.950 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 56,470% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A.
Na dzień 6 listopada 2014 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 117.885.590 sztuk akcji spółki Boryszew S.A., stanowiących 49,119% udziału w kapitale zakładowym oraz pośrednio poprzez spółki zależne 26.700.000 sztuk akcji spółki Boryszew S.A., stanowiących 11,125% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje uprawniają do 144.585.590 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 60,244% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »