Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
66/2014 2014-10-28 Nabycie akcji własnych Boryszew SA

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A. oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nabyła w dniu 28 października 2014 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 100.000 sztuk akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie jednostkowej 6,48 zł /szt. Powyższe akcje dają 100.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowią 0,05% kapitału zakładowego Spółki.
W wyniku zawarcia powyższej transakcji Spółka Boryszew S.A. posiada bezpośrednio i pośrednio poprzez spółkę zależną 10.900.000 sztuk akcji własnych, stanowiących 4,95% kapitału zakładowego i dających prawo do 10.900.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.


Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »